Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Vysoké pracovní nasazení s sebou může přinést také vyšší riziko vzniku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Právní úprava poškozeným zaměstnancům, díky povinnému pojištění odpovědných zaměstnavatelů za škodu z pracovních úrazů a nemocí z povolání, zajišťuje větší šanci na odškodnění jejich zdraví, do kterého bylo úrazem zasaženo.

Mnohdy se však stává, že zaměstnavatel úraz za pracovní neuzná a zaměstnanci nezbývá nic jiného, než se obrátit se svými nároky na soud nebo požádat o součinnost příslušný inspektorát práce. V lepším případě dojde k jeho uznání, ale vzhledem k neznalosti této problematiky zaměstnanec neuplatní všechny nároky na náhradu újmy na zdraví, které mu v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání vznikly. Častým případem bývá také situace, kdy zaměstnavatel poskytuje poškozenému zaměstnanci součinnost do té doby, než si zaměstnanec vyžádá vyplacení dvanáctiměsíčního odstupného v případě výpovědi pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu pozbytí dlouhodobé způsobilosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Tato nemalá částka totiž není hrazena ze zákonného pojištění.

S negativním postojem zaměstnavatele ve vztahu k pracovnímu úrazu či nemoci z povolání však problémy nekončí. Následuje často komplikované a dlouhé jednání se zákonnou pojišťovnou zaměstnavatele, která se snaží jednotlivé nároky poškozeného zpochybnit s odkazem na znalecké posudky zpracované jejich smluvními soudními znalci, o jejichž objektivnosti lze jen pochybovat, nebo s odkazem na zřejmé spoluzavinění poškozeného zaměstnance.

Je třeba upozornit dále na vývoj právní úpravy v této oblasti, kdy bylo nově přijato nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění z pracovního úrazu a nemoci z povolání, které navyšuje výši odškodnění ve prospěch poškozených zaměstnanců a tím snižuje rozdíl v přiznané výši náhrady újmy oproti úpravě v občanském zákoníku.

V případě, že jste se ocitli v obdobné situaci a potřebujete někoho, kdo bude stát za vámi a bude hájit vaše zájmy a práva, neváhejte se na mě obrátit.