Ceník

Nejčastěji poskytované právní služby

Právní služby lze účtovat úkonově dle advokátního tarifu, časovou odměnou nebo formou provize z vyplaceného plnění. 

V případě, že zde nenajdete Vámi požadovanou službu, napište mi o cenu. Stanovím Vám ji individuálně podle rozsahu poskytnuté právní služby.

Sepis kupní smlouvy na nemovitost podle hodnoty nemovitosti

do 350 tis. - 4000,- Kč

do 1 mil.  - 6 000,- Kč 

do 3 mil - 8 000,- Kč 

do 5 mil. - 10 000,- Kč 

nad 5 mil. je cena individuální

Návrh na vklad do KN - 1000,- Kč 

od 4000 Kč

Sepis darovací smlouvy podle hodnoty nemovitosti

do 350 tis.  - 4000,- Kč

do 1 mil.  - 6000,- Kč

do 3 mil.  - 7000,- Kč

do 5 mil.  - 8000,- Kč

nad 5 mil. je cena individuální

od 4000 Kč

Advokátní úschova

do 1 mil.  - 6 000,- Kč 

do 3 mil.  - 9 000,- Kč 

do 5 mil.  - 11 000,- Kč

nad 5 mil. je cena individuální     

od 6000 Kč

Smlouva o zřízení věcného břemene, služebnosti bytu, zákazu zcizení a zatížení apod.

do 350 tis.  - 4000,- Kč

do 1 mil.  - 5000,- Kč

do 3 mil.  - 7000,- Kč

do 5 mil.  - 8000,- Kč

nad 5 mil. - individuální

od 4000 Kč

Právní porada

  2000 Kč/započ.hod        

Právní rozbor/stanovisko

1500 Kč/hod. práce          

Rodinné právo                   

sepis návrhu na rozvod manželství, zastupování u soudu, příprava rozvodových papírů včetně vypořádání SJM, zastupování v řízení o úpravě péče o nezletilé a příprava dokumentů

1500 Kč/hod. práce 

Revize smlouvy

Smlouva je upravena formou revizí, tj. návrhu úprav a doplnění.

600 Kč/strana

Sepis předžalobní upomínky

Součástí upomínky je shrnutí skutkového a právního stavu. Náklady na upomínku lze uplatnit po dlužníkovi.

              3000 Kč        

Sepis nájemní smlouvy NA BYT

Při sepisu nájemní smlouvy na nebyt. prostory je cena sjednána individuálně podle rozsahu.

5000 Kč

Zastupování poškozených při dopravních nehodách, pracovních úrazech a nemocích z povolání                  

Odměna je stržena pouze z vyplaceného plnění.

10 - 15 % z vymoženého plnění 

Obhajoba v trestním řízení

Je možné sjednat odměnu i úkonově.

1500 Kč/hod.

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.