Profil advokátky

něco mále o mně

Mé vzdělání, pracovní zkušenosti a odborné zaměření.

Jsem advokátkou se sídlem v Kolíně zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16521.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v roce 2011 úspěšně získala titul Magistra práv a v roce 2017 titul Doktor práv.

Následovala jednoroční praxe na právním oddělení na Ministerstvu spravedlnosti v Praze, která se zaměřovala na oblast závazkového práva. Bohaté a praktické zkušenosti jsem získala jako advokátní koncipientka především v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Petra Rožánka v Poděbradech.

V rámci své praxe se zabývám zejména nemovitostním právem, pracovním a rodinným právem, obhajobou v trestním řízení, sepisováním smluv, vymáháním pohledávek, přičemž za hlavní specializaci považuji zastupování poškozených při pracovních úrazech, nemocích z povolání a dopravních nehodách. Za tuto dobu jsem tak absolvovala nespočet soudních jednání. 

Při výkonu advokacie spolupracuji s celou řadou odborníků z různých oblastí, zejména se znalci z oboru zdravotnictví a dopravy a Geodetickou kanceláří. Jako doplňkovou službu poskytuji, zejména v souvislosti s převody nemovitostí, také advokátní úschovu a ověřování pravosti podpisů.

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.