Jakou finanční náhradu můžete získat za duševní útrapy?

Podle tiskové zprávy Nejvyššího soudu ČR

Vzhledem k nejednotnosti rozhodovací praxe jednotlivých nižších soudů ohledně přiznávání odškodnění pro manžela, rodiče, dítě nebo jinou osobu blízkou za duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jejich blízkých vydal Nejvyšší soud ČR aktuálně tiskovou zprávu, ve které se snaží shrnout základní kritéria rozhodování o tomto nároku.

Na rozdíl od předchozí právní úpravy nový občanský zákoník určuje výši odškodnění nemajetkové újmy pouze na obecném principu, aniž by stanovil nějaké mantinely, kterými by se soudy mohly řídit. To s sebou nese samozřejmě i nevýhody v podobě výrazné nejednotnosti v rozhodování jednotlivých soudů i samotných soudců v rámci jednoho soudu.

Nejvyšší soud ČR na základě analýzy stovky rozhodnutí nižších soudů v této oblasti vyhodnotil, že ve srovnání s právními zvyklostmi v dalších státech Evropy, jsou přiznávaná odškodnění až příliš vysoká. Rozhodl se tedy stanovit základní mantinely, jak by soudy v případech stanovování výše nároků na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností měly postupovat.

Obecně určil základní rozpětí pro stanovení výše náhrady v rozmezí od 240.000,- Kč do 500.000,- Kč v typovém případě nejbližších osob, jako jsou právě manželé, rodiče a děti. Toto rozpětí tedy odpovídá duševním útrapám obvyklého průměrného člověka. Jakékoliv snížení nebo zvýšení náhrady se pak odvíjí od jednotlivých kritérií, které na konkrétní případ dopadají, jako je zejména intenzita jejich vztahu, věk zemřelého a pozůstalých, případná existenční závislost na zemřelém a poskytnutí jiné satisfakce a dále také postoj škůdce a dopad události do jeho duševní sféry, jeho majetkové poměry či míra jeho zavinění.

Vyjádření Nejvyššího soudu ČR je tak určitým návodem při vyčíslování újmy v podobě duševních útrap v adhezním řízení, které usnadní práci jednak soudům, ale i advokátům, kteří tak mohou s klienty probrat dosažitelnou finanční náhradu za vzniklou újmu. Na druhou stranu je to částečný krok zpátky omezující výši odškodnění. Uvidí se, zda civilní soudy budou respektovat tato rozmezí, nebo půjdou svou vlastní cestou.

Řešíte podobný případ a nevíte si s ním rady? Neváhejte zavolat nebo učinit dotaz prostřednictvím emailu. Ráda Vám v této věci poskytnu bližší informace.