Metodika Nejvyššího soudu

pro mimosoudní uplatňování nároků na bolestné a ztížení společenského ulatnění

O Metodice Nejvyššího soudu ČR ke stanovení nemajetkové újmy na zdraví byla již napsána spousta informací. Pro připomenutí byla tato Metodika vytvořena ve spolupráci některých soudců Nejvyššího soudu ČR, Společnosti medicínského práva, zástupců pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí s cílem vytvořit určitý doporučující materiál, který by se uplatnil při mimosoudním i soudním uplatňování nároků poškozených na náhradu nemajetkové újmy na zdraví spočívající v bolestném a ztížení společenského uplatnění.

Nedávno jsem se účastnila konference k nemajetkové újmě na zdraví, které se účastnil i soudce Ústavního soudu ČR, JUDr. Jaromír Jirsa. Jeho právní názor na Metodiku se objevuje rovněž v jeho článku s názvem "Odčinění újmy na zdraví "ponovu"" publikovaný v právním portále "Právní prostor", na který odkazujeme.

Jeho názor na Metodiku je velmi zásadní pro praxi, neboť právě Ústavní soud ČR je tou nejvyšší soudní instancí, jejíž právní názory musí respektovat obecné soudy. Podle JUDr. Jirsy má Metodika sloužit pouze pro mimosoudní řešení sporů, nikoliv jako podklad, kterým by se měly řídit soudy. Soudy by měly vycházet při rozhodování pouze z platné právní úpravy, tedy podle nového občanského zákoníku, ve kterém zákonodárce projevil dostatečně jasně, že nemá zájem o další bodový systém, dle kterého by se nároky na nemajetkovou újmu na zdraví ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění odškodňovaly. Závěr o tom, jak moc újma na zdraví člověka bolí a jak je poškozený omezen ve společenském uplatnění by se podle něj měl odvíjet od tvrzení a důkazů, z nichž lze dovodit intenzitu bolestí a omezení, nikoliv z úvah o počtu bodů. V rámci volného hodnocení provedených důkazů má soud pak dospět ke konkrétní výši odškodnění.

Pro poškozené to znamená, že pokud budou mít vypracovaný znalecký posudek na nemajetkovou újmu na zdraví ve formě bolestného nebo ztížení společenského uplatnění a pojišťovna bude odmítat plnění dle tohoto posudku, nebo plnění bude z nějakého důvodu krátit, pak jeho jediná možnost se domoci spravedlivého odškodnění újmy na zdraví je obrátit se na příslušný soud. V takovém případě však poškozený musí očekávat, že výsledná částka odškodnění může být zcela jiná, než se uvádí ve znaleckém posudku, a to právě proto, že závěr soudu o výši odškodnění bude vycházet zejména z opatřených a provedených důkazů. Nebudou-li důkazy přesvědčivé či dostatečné, projeví se to ve výsledné částce.

Řešíte obdobnou situaci? Potřebujete pomoc se zpracováním znaleckého posudku a s jeho uplatněním u pojišťovny? Pojišťovna Vám odmítá vyplatit plnění z titulu újmy na zdraví ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění nebo jej krátí? Pomůžu Vám!