Odškodnění dopravní nehody

Stále častěji se člověk setkává při jízdě dopravním prostředkem, ale i jako chodec, s bezohlednými nebo jen nepozornými řidiči, kteří jsou často viníky dopravních nehod. V horším případě způsobí smrtelný úraz, v tom lepším případě mohou způsobit újmu na zdraví, ať již sobě nebo třetím osobám.

V poslední době se klienti poškození dopravní nehodou stále více potýkají s tím, že dříve než se vzpamatují z celé události, uhání je celá armáda rádoby "zprostředkovatelů", kteří jim nabízí zajištění pomoci při odškodňování jejich zdravotních problémů následkem dopravní nehody nebo při vymáhání újmy spojené se ztrátou osoby jim blízké. Nejen, že takové jednání je zcela proti morálním zásadám, ale lze také pochybovat o kvalitě a odbornosti poskytovaných služeb.

Právní služby zásadně poskytuji osobám, které sami od sebe mají zájem o právní pomoc v této oblasti, která spadá do správního, trestního, občanského a pracovního práva včetně práva sociálního zabezpečení a bývá tak pro poškozené, pozůstalé i pro další zasažené osoby či organizace obtížné se v ní orientovat.

V souvislosti se vznikem dopravní nehody je zapotřebí znát povinnosti, které osobám dotčeným dopravní nehodou vzniknou, zejména kdy je vhodné šetření na místě Policií, jaký má význam a jak se sepisuje záznam o dopravní nehodě, u koho a jak se uplatňuje vzniklá újma, jak je to v případě nepojištěného nebo zahraničního vozidla, v jakých lhůtách má pojišťovna povinnost plnění poskytnout aj. Navíc je zapotřebí vzniklou situaci včas řešit, neboť jednotlivé nároky poškozených podléhají promlčení.

Vzhledem k tomu, že tato problematika dělá klientům stále velké potíže, podílela jsem ve spolupráci s neziskovou organizací Poradna pro poškozené, z.s. na webových stránkách, na kterých se dozvíte více podrobností o této oblasti.

Více na https://www.nehody-dopravni.cz

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.