Odškodnění pracovního úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz a nevíte, jak dále postupovat?

Dlouhodobě pomáhám poškozeným, kteří utrpěli pracovní úraz nebo řeší nemoc z povolání, ať již prostřednictvím osobních nebo telefonických porad, nebo formou právního zastoupení. 

V souvislosti se vznikem pracovního úrazu je zapotřebí znát povinnosti, které zaměstnanci nebo zaměstnavateli vzniknou, zejména jaký má význam a jak se sepisuje záznam o pracovním úrazu, u koho a jak se uplatňuje vzniklá újma na zdraví, kdy může zaměstnavatel krátit plnění z pracovního úrazu, v jakých lhůtách má zaměstnavatel povinnost plnění poskytnout aj. Navíc je zapotřebí vzniklou situaci včas řešit, neboť jednotlivé nároky poškozených podléhají promlčení.

Vzhledem k tomu, že tato problematika je poměrně složitá a dělá klientům stále velké potíže, podílela jsem ve spolupráci s neziskovou organizací Poradna pro poškozené, z.s. na webových stránkách, na kterých se dozvíte více podrobností o této oblasti.

Více na https://www.urazy-pracovni.cz, https://www.nemoci-zpovolani.cz


Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.