Pracovní právo

Specializace na pracovní úrazy a nemoci z povolání

Jaké jsou nejčastější poskytované právní služby v tomto odvětví?

Nejčastěji řeším neplatnost výpovědi z pracovního poměru, nevyplacené odstupné nebo mzdové nároky, pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Vždy se snažím nejprve situaci vyřešit smírnou cestou často za přispění příslušného Inspektorátu práce. V souvislosti s ukončováním pracovního poměru je mnohdy zapotřebí také komunikovat s poskytovateli pracovněprávních služeb, kteří pro zaměstnavatele zajišťují lékařské posudky o způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce, a včas tyto lékařské posudky napadat u odvolacího správního orgánu.

V souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jsem tak schopna zajistit zaměstnanci nejen maximální odškodnění za vzniklou újmu na zdraví, ale také jednání se zaměstnavatelem ohledně řádného ukončování pracovního poměru, včetně zpracování příslušných dokumentů, vymáhání dvanáctiměsíčního odstupného, které se často poškozeným zaměstnancům nedostává, revize pracovněprávních dokumentů aj.

Jaká je má odměna?

Odměna je stanovena nejčastěji provizí z vyplaceného plnění, případně časovou odměnou nebo úkonově.


Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.