Pracovní právo

Specializace na pracovní úrazy a nemoci z povolání

Mezi mou specializaci spadá také oblast pracovního práva. Nejčastějšími klienty jsou zaměstnanci, kterým byla dána neprávem výpověď z pracovního poměru, kterým není vyplácena mzda dle podmínek stanovených v pracovní smlouvě či kterým vznikla v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele škoda nebo naopak takovou škodu po nich zaměstnavatel požaduje.

Vždy se snažím nejprve situaci vyřešit smírnou cestou často za přispění příslušného Inspektorátu práce. V souvislosti s ukončováním pracovního poměru je mnohdy zapotřebí také komunikovat s poskytovateli pracovněprávních služeb, kteří pro zaměstnavatele zajišťují lékařské posudky o způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce, a včas tyto lékařské posudky napadat u odvolacího správního orgánu.

V souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jsem tak schopna zajistit zaměstnanci nejen maximální odškodnění za vzniklou újmu na zdraví, ale také jednání se zaměstnavatelem ohledně řádného ukončování pracovního poměru včetně zpracování příslušných dokumentů, vymáhání dvanáctiměsíčního odstupného, které se často poškozeným zaměstnancům nedostává, revize pracovněprávních dokumentů aj.