Právnicko-geodetické služby

Nabízíme komplexní služby   

Vzhledem k tomu, že jsou lidé stále více zaneprázdnění, snažím se jim ve spolupráci s Geodetickou kanceláří Kolín ušetřit čas strávený běháním od jednoho dodavatele služeb ke druhému a nabídnout jim komplexní geodetické a právní služby za výhodnější cenovou nabídku. Ideálně proběhne schůzka i za přítomnosti geodetického inženýra, v rámci které se vyřeší jednak technické záležitosti spojené nejčastěji s vyhotovením geometrického plánu, tak právní otázky související se sepisem příslušné smlouvy. Díky propojení těchto služeb jsme schopni nabídnout vysoce kvalitní služby. Klient pouze stanoví zadání a my už ve vzájemné součinnosti s geodetickým inženýrem vyhotovíme podklady nezbytné pro zápis vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí.

Vzájemné znalosti využíváme také v souvislosti s hledáním řešení u problematických pozemků, kde přichází v úvahu například vydržení. V této oblasti nabízím také zastupování v případném soudním řízení.

Cena za sepis smlouvy v rámci komplexního poskytnutí služeb se odvíjí podle její náročnosti od 4.500,- Kč a zahrnuje v sobě přípravu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí včetně prohlášení o pravosti podpisů pro účely katastru nemovitostí, které nahrazuje jejich úřední ověření. Ušetříte si tak cestu i na Czechpoint nebo k notáři.

Více o Geodetické kanceláři Kolín, se kterou spolupracuji, zde: https://www.geodet-kolin.cz/ .