Rodinné právo

aneb řešení sporů zejména ohledně dětí a majetku

Moderní doba s sebou přináší časté konflikty v rodinných vztazích a s tím související spory. V situaci, kdy jsou vztahy mezi osobami vyhrocené a je prakticky znemožněna jakákoliv komunikace mezi nimi, je na místě se obrátit na nějakou třetí nestrannou osobu, která se bude snažit najít řešení ku prospěchu všem. Za tímto účelem se snažím vést strany vždy ke vzájemné dohodě tak, aby došlo k co nejmenší psychické újmě zejména dětí.

V oblasti rodinného práva poskytuji zejména tyto právní služby:

  • Právní služby týkající se rozvodu manželství, a to sporného i nesporného

  • Právní služby týkající se úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství, které zahrnují určení výchovy a výživy rodičů k dětem a úpravu jejich vzájemného styku
  • Zastupování ve sporech o výživné
  • Úprava rodičovských práv k dětem, zejména určování a popírání otcovství
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Úprava styku
  • Související právní služby

Jaká je má odměna?

Odměna je stanovena nejčastěji časově za hodinu poskytnuté právní služby, viz Ceník nebo za konkrétní sepis právního úkonu.


Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.