Správní a ústavní právo

Sem vložte podnadpis

Každý se může ve svém životě ocitnout v situaci, kdy je obviněn ze spáchání trestného činu, případně přestupku, anebo je naopak obětí trestné činnosti, která na něm byla páchána. Ať již jste se ocitli v jakémkoliv postavení, pro osobou neznalou právní úpravy je těžké v takové situaci hájit svá práva, zejména když na druhé straně stojí v silnějším postavení orgány činné v trestním řízení.

V oblasti trestního práva mám bohaté zkušenosti, které jsem získala nejen svou praxí jako advokátní koncipientka, ale také absolvováním stáže na Obvodním státním zastupitelství v Praze, kde jsem se mohla podrobněji věnovat zejména trestné činnosti mládeže.

Vzhledem k tomu, že se věnuji zejména oblasti náhrady újmy na zdraví, nejčastěji žádanou právní službou je zastupování poškozených v trestním řízení, které zahrnuje vedle poskytování psychické podpory poškozeným také řádné a včasné vyčíslení a uplatnění jim vzniklé újmy.

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.