Advokátní kancelář

VÁŠ PARTNER NEJEN PRO NÁHRADU ÚJMY NA ZDRAVÍ

Vítejte na stránkách JUDr. Petry Kubínové, advokátky

Jaká je má specializace?

Jako samostatná advokátka poskytuji v rámci své advokátní praxe právní služby zaměřené zejména na občanské právo, včetně práva rodinného a pracovního, a dále trestní, správní a ústavní právo. Zajišťuji ověřování podpisů a advokátní úschovu. Služby

Mou dlouhodobou specializaci tvoří zejména problematika odškodňování poškozených při pracovních úrazech a nemocích z povolání a dále odškodňování poškozených z dopravních nehod, přičemž tyto poškozené zastupuji také jako zmocněnec v rámci probíhajícího trestního řízení vedeného proti viníkovi dopravní nehody. Náhrada újmy na zdraví.

Kde poskytuji právní služby?

Vzhledem k rozvoji komunikačních technologií poskytuji právní služby na celém území České republiky, zejména však ve Středočeském kraji, v Praze a v kraji Zlínském a Olomouckém, kde často realizuji osobní setkání s klienty. V rámci probíhajících soudních jednání jezdím za klienty po celé České republice.

S kým spolupracuji?

Spolupracuji zejména s Geodetickou kanceláří Kolín ohledně přípravy dokumentů nezbytných pro zápis práv do katastru nemovitostí, se soudními znalci z různých oborů a notářkou.

Pro koho poskytuji právní služby?

Mezi mé klienty patří zejména poškození z dopravních nehod, pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, obce, kterým zajišťuji sepis a kontrolu smluvních dokumentů a poskytuji jim právní poradenství, realitní makléři, pro které připravuji smluvní dokumentaci, klienti geodetické kanceláře, pro které zajišťuji přípravu smluvní dokumentace pro zápis práv do katastru nemovitostí a dále další klienti, pro které zajišťuji rozmanité právní služby.

Mým cílem je poskytování kvalitních právních služeb na profesionální úrovni k maximální spokojenosti klienta.

Samozřejmostí je také pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, které mám sjednáno na více než 10 mil.

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.