Advokátní kancelář

VÁŠ PARTNER NEJEN PRO NÁHRADU ÚJMY NA ZDRAVÍ

Vítejte na stránkách JUDr. Petry Kubínové, advokátky

Jako samostatná advokátka poskytuji v rámci své advokátní praxe právní služby zaměřené zejména na občanské právo, včetně práva rodinného a pracovního, a dále trestní, správní a ústavní právo. Mou dlouhodobou specializaci tvoří zejména problematika odškodňování poškozených při pracovních úrazech a nemocích z povolání a dále odškodňování poškozených z dopravních nehod, přičemž tyto poškozené zastupuji také jako zmocněnec v rámci probíhajícího trestního řízení vedeného proti viníkovi dopravní nehody. Snažím se zejména o to, aby poškození měli mou psychickou podporu v mnohdy těžkém období vzniklém v důsledku poškození jejich zdraví a související finanční tísně a zároveň byli v plném rozsahu odškodněni dle aktuální právní úpravy. Za tímto účelem absolvuji pravidelná školení ve věci náhrady škody na zdraví a sleduji vývoj právní úpravy a judikatury v této oblasti. Více o této oblasti zde: Náhrada újmy na zdraví.

Vzhledem k rozvoji komunikačních technologií poskytuji právní služby na celém území České republiky, zejména však ve Středočeském kraji, v Praze a v kraji Zlínském a Olomouckém, kde často realizuji osobní setkání s klienty. V rámci probíhajících soudních jednání jezdíme za klienty po celé České republice.

Spolupracuji s Geodetickou kanceláří Kolín ohledně zpracování a sepisu smluv (zejména kupní, směnné, darovací nebo na zřízení věcného břemene), jejímž podkladem je nejčastěji geometrický plán.

Mým cílem je poskytování kvalitních právních služeb na profesionální úrovni k maximální spokojenosti klienta.

Jako advokátka se snažím klást důraz na dodržování stavovských předpisů, především na zachovávání mlčenlivosti advokáta a na řádné dodržování etiky. Svým klientům poskytuji kompletní informace o průběhu vyřizování jejich záležitosti, jsem loajální vůči jejich pokynům a snažím se s nimi jednat lidsky a na rovinu tak, aby znali všechna úskalí možných sporů a došli ke správnému rozhodnutí. Samozřejmostí je také pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, které mám sjednáno na více než 10 mil.