Náhrada újmy na zdraví

Získejte maximální možné odškodnění

Utrpěli jste pracovní úraz, byla Vám uznána nemoc z povolání nebo jste byli účastníky dopravní nehody?

Již od počátku své právní praxe se snažím pomáhat poškozeným překonat překážky, které jim život klade do cesty, a zajistit jim pomocnou ruku a spravedlivé odškodnění, na které mají nárok.

V souvislosti s neustálou změnou nejen právní úpravy v této oblasti, ale také judikatury soudů, je pro poškozené prakticky nemožné se v právní úpravě týkající se náhrady škody, nebo také nově újmy, na zdraví vyznat. Odškodňování újmy na zdraví z pracovního úrazu je v mnohém odlišné od odškodňování újmy na zdraví například z dopravní nehody. Navíc je poškozený slabší stranou při jednání s odpovědným zaměstnavatelem za škodu z pracovního úrazu či nemoci z povolání nebo se zákonnou pojišťovnou provozovatele vozidla. 

Vždy se snažím v zájmu šetření nákladů poškozených nejprve jednat s odpovědnou osobou mimosoudně a najít společnou cestu. Teprve až když ani tento způsob nevede k zajištění plného odškodnění pro poškozeného, obracím se s nároky poškozeného na příslušný soud.

Vedu soudní spory v této oblasti po celé České republice.

Chcete se dozvědět více o této problematice?

Spolupracuji s neziskovou organizací Poradna pro poškozené. Ve spolupráci s tímto spolkem jsem spolupracovala na přípravě webových stránek specializujících se na pracovní úrazy https://www.urazy-pracovni.cz, dopravní nehody https://www.nehody-dopravni.cz a nemoci z povolání https://www.nemoc-zpovolani.cz, kde se dozvíte podrobnosti o této problematice.

Jaká je má odměna?

Vzhledem k tomu, že jsem si vědoma toho, že poškození jsou v souvislosti se vzniklou újmou na zdraví mnohdy v tíživé finanční situaci, poskytuji jim právní služby včetně první porady s klientem až do vymožení újmy bezplatně, kdy konečná odměna advokáta je stanovena procentuální částkou od 10 - 20 % z vymožené újmy. Díky tomu mají poškození zajištěno, že jsem maximálně motivována na výsledku sporu.


Odškodnění dopravní nehody

Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.