Profil advokátky

Něco málo o mně

Jsem advokátkou se sídlem v Kolíně zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16521.

Vystudovala jsem nejprve Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově, okres Kroměříž, a následně Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v roce 2011 úspěšně získala titul Magistra práv a v roce 2017 titul Doktor práv.

Následovala jednoroční praxe na právním oddělení na Ministerstvu spravedlnosti v Praze, která se zaměřovala na oblast závazkového práva. Bohaté a praktické zkušenosti jsem získala jako advokátní koncipientka především v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Petra Rožánka v Poděbradech.

V rámci své praxe jsem se zabývala zejména pracovním a rodinným právem, obhajobou v trestním řízení, sepisováním smluv, vymáháním pohledávek, přičemž za hlavní specializaci považuji zastupování poškozených při pracovních úrazech a nemocích z povolání a s tím související agendou a dále zastupování poškozených při dopravních nehodách a pozůstalých po obětech dopravních nehod při vymáhání jejich újmy. Za tuto dobu jsem tak absolvovala nespočet soudních jednání. Těmto specializacím se věnuji i nadále jako samostatná advokátka.

Při výkonu advokacie spolupracuji s celou řadou odborníků z různých oblastí, zejména se znalci z oboru zdravotnictví a dopravy a Geodetickou kaceláří. Pro více informací klikněte zde: Právnicko-geodetické službyJako doplňkovou službu poskytuji, zejména v souvislosti s převody nemovitostí, také advokátní úschovu a ověřování pravosti podpisů.