Občanské právo

Nejčastěji poskytovanou právní službou je sepis a revize smluv, a to zejména:

  • Kupní smlouvy
  • Směnné smlouvy
  • Smlouvy o zřízení věcného břemene
  • Darovací smlouvy
  • Nájemní a pachtovní smlouvy
  • Smlouvy o advokátní úschově při převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Další oblastí práva, která souvisí se smluvním právem, je vymáhání pohledávek, které vzniknou zejména v případech nesplnění smluvní povinnosti. Pohledávkami tak může být například neuhrazené nájemné, kupní cena, smluvní pokuta aj. Tomu předchází sepis předžalobní upomínky.

V souvislosti s uzavíráním smluv, jejímž předmětem je převod vlastnického práva, spolupracuji s místní Geodetickou kanceláří Kolín, která má ve svém oboru bohaté zkušenosti. Pokud vám byl zpracován geometrický plán a nevíte si rady se sepisem vkladové listiny pro účely katastru nemovitostí nebo s formulářem návrhu na vklad vlastnického práva, přijďte se poradit. Bude Vám zajištěn kompletní servis, jehož výsledkem bude zapsané vlastnické právo v katastru nemovitostí. Pro více informací o nabídce právnických a geodetických služeb klikněte zde... Právnicko-geodetické služby

Jaká je cena za právní služby?

Za nejčastěji poskytované právní služby najdete ceník zde: Ceník

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.